Jakie obowiązki podatkowe ma nabywca mieszkania, domu lub działki?

W temacie: Porady, Porady

Podatnik, który zamierza kupić mieszkanie, dom bądź działkę, musi liczyć się z dodatkowymi wydatkami. Od ceny nieruchomości należy zapłacić 2-proc. podatek od czynności cywilnoprawnych.

Wydatek na zakup mieszkania, domu bądź działki budowlanej stanowi duże obciążenie finansowe, zwłaszcza dla osób, które nieruchomości kupują na kredyt. Zapłata ceny za nieruchomość to nie wszystko, bo trzeba jeszcze uiścić opłaty i podatki od transakcji kupna. Zazwyczaj przy umowie przedwstępnej trzeba zapłacić zadatek bądź zaliczkę. Jej wysokość zleży od umowy między kupującym a sprzedającym. Gdy kupujemy nieruchomość za pośrednictwem agencji nieruchomości, trzeba liczyć się z koniecznością zapłaty prowizji dla takiej agencji. Często już przy umowie przedwstępnej płacimy 50 proc. takiej prowizji. Jej stawka zależy od samej agencji i miasta, w którym transakcja jest zawierana. Przykładowo w Warszawie większość agencji pobiera prowizję na poziomie 2,9 proc. od ceny nieruchomości plus 22 proc. VAT za świadczoną usługę. Niestety, to nie koniec dodatkowych opłat.

W sytuacji gdy kupujący finalizuje transakcję i podpisuje akt notarialny, trzeba liczyć się z koniecznością zapłaty taksy notarialnej oraz 2-proc. podatku od czynności cywilnoprawnych, który pobierze i odprowadzi za nas do urzędu skarbowego notariusz. Gdy transakcja finansowana jest z kredytu bankowego, trzeba liczyć się z opłatami i prowizjami bankowymi, ale te zazwyczaj bank pobiera sam przy wypłacie kredytu. Gdy nieruchomość będzie obciążona hipoteką, może być również konieczne uiszczenie podatku od czynności cywilnoprawnych od hipoteki.

PRZYKŁAD: SPRZEDAŻ BUDYNKU PRZEZ PODATNIKA VAT

Spółka-sprzedawca zamierza sprzedać dwa nowo wybudowane budynki. Spółka jest podatnikiem VAT. Czy ta transakcja będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

O wyłączeniu nieruchomości z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony umowy posiadają status podatnika VAT, lecz wyłącznie fakt, że jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana VAT.

W związku z tym, jeżeli z tytułu sprzedaży budynków jedna ze stron umowy sprzedaży będzie opodatkowana VAT, wówczas umowa sprzedaży nie będzie w ogóle podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Natomiast jeżeli umowa sprzedaży korzysta ze zwolnienia z tego podatku, nie znajdzie zastosowania wyłączenie określone w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W tym wypadku sprzedaż nieruchomości nie została wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

źródło: Gazeta Prawna

Tagi: , , , , , , ,

Skomentuj