Budownictwo mieszkaniowe I-IV 2009

W temacie: Aktualności, Deweloperzy i mieszkania

Budownictwo mieszkaniowe I-IV 2009Według wstępnych danych, w okresie styczeń-kwiecień 2009 r., obserwowano znaczny przyrost nowych zasobów mieszkaniowych. W ciągu czterech miesięcy br. oddano do użytkowania 53 576 mieszkań, tj. o 9,0% więcej niż przed rokiem i o 49,9% więcej niż analogicznym okresie 2007 r. – podał Główny Urząd Statystyczny.

Inwestorzy działający na rynku mieszkaniowym ograniczyli swoją aktywność w obszarze nowych inwestycji. W ciągu czterech miesięcy br. rozpoczęli budowę tylko 38 834 mieszkań, tj. o 35,0% mniej niż w analogicznym okresie ub. roku, natomiast liczba wydanych pozwoleń zmniejszyła się do 58 833 mieszkań, tj. o 19,1%.

Największy udział w przyroście nowych zasobów mieszkaniowych mieli deweloperzy, którzy w okresie styczeń-kwiecień 2009 r. oddali 24 896 mieszkań, tj. o 26,0% więcej niż w ub. roku, co stanowiło 45,7% mieszkań oddanych do użytkowania przez wszystkich inwestorów. W ciągu czterech miesięcy br. rozpoczęto budowę 11 284 mieszkań, tj. aż o 55,3% mniej niż w 2008 r. Spadła również liczba mieszkań, na których budowę uzyskano pozwolenie, do 22 148, tj. o 29,3%.

Formy budownictwa

Dobre, ale gorsze niż przed rokiem (o 1,2%) efekty budowlane osiągnęli inwestorzy indywidualni, którzy wybudowali, podobnie jak deweloperzy, 24 510 mieszkań. Inwestorzy indywidualni wykazali mniejsze niż w analogicznym okresie 2008 r. zainteresowanie uzyskiwaniem pozwoleń (31,9 tys. mieszkań, tj. o 8,8% mniej) i rozpoczęli budowę 25,4 tys. mieszkań, ale w stosunku do ub. roku był to spadek o 16,4%.

Spółdzielnie mieszkaniowe oddały do użytkowania w okresie styczeń-kwiecień 2009 r. 2 330 mieszkań, tj. o 14,6% mniej niż przed rokiem.

Pozostali inwestorzy (budownictwo komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe) oddali do użytkowania w pierwszych czterech miesiącach 2009 r. łącznie 1 840 mieszkań, podobnie jak przed rokiem. W tej grupie inwestorów lepsze wyniki osiągnięto tylko w budownictwie komunalnym – 869 mieszkań, tj. o 45,3% więcej niż w ub. roku. W budownictwie społecznym czynszowym oddano tylko 817 mieszkań, tj. o 24,2% mniej niż w ub. roku, a w budownictwie realizowanym przez zakłady pracy 154 mieszkania (o 5,5% mniej). Udział tych trzech form budownictwa w ogólnej liczbie mieszkań oddanych do użytkowania wyniósł w okresie styczeń-kwiecień br. 3,4% wobec 3,7% przed rokiem.

W okresie styczeń-kwiecień br. w sześciu województwach odnotowano wzrost liczby mieszkań przekazanych do użytkowania, największy – w województwie małopolskim – o 59,8% i dolnośląskim – o 57,1%. W pozostałych dziesięciu województwach oddano do użytkowania mniej mieszkań niż w ciągu czterech miesięcy ub. roku, w tym w województwie warmińsko-mazurskim – o 35,9%, świętokrzyskim – o 26,8% i pomorskim – o 15,2% mniej.

Mieszkania oddane do użytkowania wg województw

źródło: eGospodarka

Tagi: , , , , ,

Skomentuj