Nowości w kredytach mieszkaniowych Nordea

W temacie: Banki i kredyty, Promocje i okazje

Nowości w kredytach mieszkaniowych NordeaBank Nordea oferuje promocyjne marże klientom ubiegającym się o kredyt mieszkaniowy i korzystającym z innych produktów Banku. Promocja rozpoczyna się 10 sierpnia.

Na specjalne warunki cenowe dla kredytu mieszkaniowego mogą liczyć klienci korzystający z innych produktów oferowanych przez bank i współpracujące z bankiem towarzystwo ubezpieczeniowe Nordea. Każdy klient zgłaszający się do banku z wnioskiem o kredyt mieszkaniowy i posiadający w Banku Nordea rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, na który przelewane jest jego wynagrodzenie oraz kartę debetową, a dodatkowo zdecydowany ubezpieczyć kupowaną nieruchomość w STU Ergo Hestia – może liczyć na obniżkę marży o 1 punkt procentowy w porównaniu z marżą standardową dla kredytów mieszkaniowych.

Klienci banku Nordea otrzymają także możliwość spłaty kredytów denominowanych w walucie kredytu. Zasada ta dotyczy zarówno klientów ubiegających się o kredyt denominowany, którzy już na etapie składania wniosku o kredyt mają możliwość dokonania wyboru opcji spłaty w walucie kredytu, jak i tych kredytobiorców, którzy mają już zawarte umowy o kredyt hipoteczny denominowany w walucie obcej. Możliwość spłaty w walucie kredytu jest szczególnie korzystna dla klientów osiągających dochody w walucie obcej.

Zmiana waluty spłaty kredytu ze złotych na walutę, w jakiej kredyt jest denominowany wymaga jedynie złożenia wniosku, podpisania aneksu do umowy oraz uiszczenia stosownej prowizji. W przypadku, gdy klient zmieni walutę osiąganych dochodów na złote, bank umożliwia ponowną zmianę waluty spłaty kredytu. Bank Nordea, jako jeden z nielicznych przyjmuje spłaty w walucie kredytu poprzez wpłatę gotówki w kasie placówki.

Klienci ubiegający się o kredyt mieszkaniowy denominowany w EURO, którzy korzystają z innych produktów banku oraz towarzystwa ubezpieczeniowego Nordea mogą także liczyć na niższą marżę. Od 10 sierpnia br. będzie ona o 0,5 % niższa od marży dla pozostałych walut obcych.

Poza obniżoną marżą, ofertę Banku Nordea wyróżniają proste procedury, jeden z najniższych spreadów walutowych, możliwość wielokrotnej zmiany waluty, brak prowizji przy przewalutowaniu na złotówki, możliwość wyboru dnia miesiąca, w którym będzie spłacana rata kredytu. Ponadto raz w roku klient może bezpłatnie zawiesić spłatę jednej raty.

źródło: Bankier, Nordea Bank Polska

Tagi: , , , , , ,

Skomentuj