Jak uniknąć pułapek podpisując umowę kredytową

W temacie: Banki i kredyty, Kredyt bez tajemnic, Porady

Umowa kredytowa wiąże nas na lata, dlatego warto dokładnie przeanalizować zawarte w niej zapisy.

Sprawdź jak bank ustala oprocentowanie kredytu

Zdarza się, że banki stosują różnego rodzaju promocje polegające na obniżeniu oprocentowania kredytu, aby zachęcić klientów do zaciągnięcia kredytu. Jeżeli oprocentowanie znacznie odbiega od ofert dostępnych na rynku, warto dokładnie przeanalizować zapisy umowy. Zwykle oferty z promocyjnym oprocentowaniem dotyczą tylko pierwszego roku lub dwóch lat od podpisania umowy kredytowej. Po zakończeniu okresu objętego promocją, oprocentowanie wzrasta. Taka informacja musi być zapisana w umowie kredytowej, muszą też być podane zasady ustalania oprocentowania w przyszłości.

Obecnie standardem jest, że na oprocentowanie kredytu składa się suma podstawowej stopy rynkowej i marży banku, czyli jego zarobku. Marża banku powinna być określona w umowie kredytowej i powinna być stała. Sprawdź, czy nie ma zapisów mówiących o jej zmianie w przyszłości (dotyczy to często wspomnianych wcześniej promocji oprocentowania).

W przypadku kredytu złotowego stopą rynkową jest WIBOR, dla kredytów w Euro EURIBOR, dla dolara i franka szwajcarskiego LIBOR. Przy tak ustalanym oprocentowaniu kredytu masz pewność, że jego zmiana zależy tylko od zmiany stóp rynkowych, a bank nie ma wpływu na zmianę oprocentowania kredytu.

Zdarzają się przypadki, kiedy oprocentowanie kredytu uzależnione jest od decyzji zarządu banku. W takim przypadku nigdy nie masz pewności, jak będzie wyglądało oprocentowanie kredytu – może się okazać, że stopy procentowe na rynku maleją, a bank nie zmienia oprocentowania kredytu.

Sprawdź koszty ubezpieczenia kredytu

Coraz częściej banki nie pobierają prowizji z tytułu udzielonego kredytu. Zamiast tego proponują różnego rodzaju ubezpieczenia. Większość ubezpieczeń nie jest obowiązkowa, jednakże jeżeli się nie ubezpieczymy, bank może podnieść nam oprocentowanie kredytu. Podobnie będzie jeżeli z wcześniej wykupionego ubezpieczenia po pewnym czasie zrezygnujesz.

Warto porównać koszty ubezpieczenia w przyszłości, sprawdzić wysokość miesięcznej składki. Może się okazać, że wybrałeś kredyt z atrakcyjnym oprocentowaniem i niską ratą, ale doliczając do niej miesięczną składkę ubezpieczenia okaże się, że oferta jest droższa od konkurencji, która nie wymaga ubezpieczenia.

Zapoznaj się z tabelą opłat i prowizji

Różnego rodzaju opłaty za czynności bankowe zawarte są w tabeli opłat i prowizji. Przed podpisaniem umowy kredytowej zapoznaj się z mogącymi pojawić się w przyszłości kosztami. Najważniejsze z nich to opłata za wcześniejszą spłatę kredytu, przewalutowanie kredytu. Warto pamiętać, że tabela opłat i prowizji może się zmieniać i nie wymaga to podpisania aneksu do umowy. Jeżeli bank za jakąś czynność nie pobiera opłaty, to nie znaczy, że w przyszłości też tak będzie. Jeżeli chcesz uniknąć zmiany opłat za ważne dla ciebie czynności (np. przewalutowanie lub wcześniejszą spłatę kredytu) spróbuj negocjować z bankiem, aby zapis z tabeli opłat znalazł się w umowie kredytowej.

Przeanalizuj zapisy umowy kredytowej

Umowa kredytowa zawiera szereg istotnych zapisów, które ustalają stosunki między bankiem a klientem, określa obowiązki stron i wzajemne relacje. Zawierają między innymi warunki wypłaty kredytu, które należy spełnić, aby bank wypłacił kredyt. Paragrafy zawarte w umowie określają również potencjalne sytuacje, które mogą się zdarzyć i definiują możliwe zachowania i konsekwencje. Zapisy w umowie kredytowej, zwroty i wyrażenia bardzo często są niezrozumiałe dla klienta, nie każdy przecież jest prawnikiem lub bankowcem. Warto poprosić o wzór umowy i wcześniej zapoznać się z nim w domu. Jeżeli czegoś nie rozumiesz zapytaj doradcę w banku lub poproś znajomych o pomoc, może wcześniej zaciągali kredyt i mają wiedzę na nurtujące Cię pytanie. Zawsze możesz też udać się z drobnymi sprawami do konkurencji lub pośrednika finansowego – większość z nich nie odmówi pomocy. Możesz też zadać pytanie na forum internetowym lub skorzystać z pomocy online wyspecjalizowanych serwisów internetowych.

Tomasz Muzyka

Tagi: , , , , , ,

Skomentuj