Kupujesz mieszkanie u dewelopera? Zobacz, na co zwrócić uwagę cz. II

W temacie: Deweloperzy i mieszkania, Porady

Kupujesz mieszkanie u dewelopera? Zobacz, na co zwrócić uwagę cz. IIZawarcie z deweloperem umowy bez wad to podstawa bezpiecznej transakcji mieszkaniowej. Jak ją sporządzić i na co zwrócić uwagę?

Podpisujemy umowę

Deweloperzy wprowadzili zawieranie tak zwanej umowy rezerwacyjnej, zwanej deweloperską. Klient rezerwuje wybraną nieruchomość za określoną cenę i wpłaca kaucję – od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Zwykle jest to umowa niekorzystna dla klienta – w wypadku rezygnacji z mieszkania kaucja przepada, z kolei zobowiązania dewelopera zawarte w umowie rejestracyjnej trudno udowodnić. Lepiej zawierać notarialnie umowę przedwstępną, z możliwością rezygnacji z zakupu – a w takim wypadku zwrotu pieniędzy przez dewelopera.

Co powinno znaleźć się w umowie

Oprócz podstawowych danych, takie informacje, jak: standard wykończenia, rodzaj kar umownych dla klienta i dla dewelopera, termin przeniesienia na klienta tytułu prawnego (własności) do lokalu, warunki odstąpienia od umowy. Każdą umowę należy skonsultować z prawnikiem.

Samemu raczej nie zrozumiemy wszystkich jej zapisów. Jeszcze trudniej będzie dostrzec kruczki prawne, które na swoją korzyść zawarł tam deweloper. Rejestr takich niedozwolonych klauzul prowadzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Adres strony: http://www.uokik.gov.pl/ (dział: ochrona konsumentów).

Przykłady niedozwolonych zapisów w umowie

 • nałożenie na klienta rażąco wygórowanych kar umownych bez zapisu o karach, jakie płaci deweloper,
 • klient nie może rozwiązać umowy,
 • kara finansowa w wypadku rezygnacji z umowy,
 • możliwość podniesienia ceny – bez prawa klienta do rozwiązania umowy,
 • brak zapisu o odpowiedzialności dewelopera za nieterminowe oddanie lokalu,
 • zbyt szeroki zakres sytuacji, gdy z powodu siły wyższej (na przykład zepsucia się maszyny!) firma nie ponosi odpowiedzialności,
 • narzucenie zarządu nieruchomością po zakończeniu budowy,
 • przymus zakupu garażu, miejsca postojowego,
 • nieprecyzyjny zapis o możliwości podwyższenia ceny kupowanego mieszkania czy domu, np. że taką decyzję podejmuje arbitralnie zarząd firmy,
 • narzucanie nieuprawnionych kar umownych, na przykład 10 procent wkładu w wypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron,
 • zapis o możliwości odbioru technicznego lokalu bez udziału klienta.

Deweloper buduje i zbuduje

Mamy prawo, jako klient, uzyskiwać pełną informację o budowanym domu. Warto na plac budowy przyjeżdżać z własnym inspektorem nadzoru, który sprawdzi, czy budowa jest prowadzona zgodnie z normami technicznymi. Inżynier budowlany będzie niezbędny przy odbiorze technicznym.

Odbiór powinien być drobiazgowy, wszystko należy pomierzyć i obejrzeć. Wady zauważone przy odbiorze deweloper jest zobowiązany niezwłocznie usunąć, podobnie jak reklamacje zgłoszone w okresie gwarancji i trzyletniej rękojmi.

źródło: Echodnia

Tagi: , , , , , , ,

Skomentuj