Państwo zapłaci za mieszkanie?

W temacie: Aktualności, Banki i kredyty

Państwo płaci za mieszkanie?Tak pięknie sprawa z rządowym programem „Rodzina na swoim” nie wygląda. Jeśli pełna rodzina chce mieć prawo do programu, rodzice muszą być w związku małżeńskim. Formalnie nawet dofinansowanie nie dotyczy samego kredytu w całości, lecz tylko części jego odsetek.

Możliwa dopłata nie stanowi też żadnego czynnika przy ocenie zdolności kredytowej – ta jest oceniana standardowo. Do tego dotyczy pomocy bezpośrednio tylko kwoty za powierzchnię do 50mkw. mieszkania i do 75 kw. domu i w pierwszych 8 lat spłacania.

Należy być świadomym tych niedoskonałości, by nie doznać rozczarowania. Jednak wszystkie inne elementy tego programu są na tyle korzystne, że „Rodzina na swoim” jest bodajże jednym z najbardziej popularnych i udanych programów polskiego rządu.

Prawo do dofinansowania w programie Rodzina Na Swoim (RNS) mają małżeństwa oraz osoby, które wychowują dzieci. Formalnie uprawnionymi są:

  • małżonkowie jako współkredytobiorcy;
  • osoby samotnie wychowujące małoletnie dziecko lub uczące się w szkołach, które nie ukończyło jeszcze 25 lat;
  • osoby samotnie wychowujące dziecko, na które pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny, bez względu na jego wiek.

Bycie uprawnionym do dopłaty nie jest brane pod uwagę przy ocenie zdolności kredytowej. Zatem musi być ona pełna – musi nas być stać na mieszkanie bez dopłaty. Jeśli nie stać nas samodzielnie na kredyt, współkredytobiorcą może być ktoś z rodziny. Oczywiście nie można też wziąć więcej niż jednego kredytu w ramach programu Rodzina na Swoim (RNS).

W momencie podpisywania umowy kredytowej nie można mieć mieszkania. Nie można zatem mieć mieszkania ani domu na własność ani mieć własnościowego prawa do mieszkania w spółdzielni. W grę nie wchodzi też posiadanie lokatorskiego prawa do mieszkania w spółdzielnie ani wynajmowanie mieszkania lub domu. Jednak nie stanowi to przeszkody. Jeśli się tylko wynajmuje mieszkanie czy dom, jest się uprawnionym do programu. Należy jednak zobowiązać się, przy podpisywaniu umowy kredytowej, do rozwiązania umowy najmu i wyprowadzki w ciągu 6 miesięcy. Jeśli ma się lokatorskie mieszkanie spółdzielcze, jest się uprawnionym do programu po zobowiązaniu się przy podpisywaniu umowy kredytowej do wypowiedzenia członkowstwa w spółdzielni mieszkaniowej.

Kredyty na warunkach RNS mogą oferować instytucje finansowe, które podpiszą umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Na dzień 10 czerwca instytucji tych jest 10. Ma ich być z czasem więcej, a aktualnie są to:

Kredyty z dopłatą są dostępne na mieszkania o powierzchni do 75mkw. i domy o powierzchni do 140mkw. Ustawa precyzuje, na co można wydać kredyt na warunkach RNS. Może on być przeznaczony na:

  • nabycie własnego mieszkania,
  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
  • zakup lub budowę domu jednorodzinnego,
  • wkład budowlany,
  • nadbudowę, przebudowę lub rozbudowę budynku mieszkalnego
  • adaptację budynku lub lokalu o innym przeznaczeniu na cele mieszkalne.

Powierzchnia mieszkania, według której ocenia się, czy można dostać dopłatę, jest liczona inaczej niż standardowo. Jest liczona korzystniej, bo na postawie powierzchni użytkowej, tzn. obejmuje normalne części mieszkania jak kuchnia, łazienka, pokoje. Nie obejmuje natomiast m.in. garaży, tarasów, składów na opał.

Dopłata jest liczona dla tej części kredytu, która odpowiada za maksymalnie 50mkw. mieszkania i 70mkw. domu niezależnie od jego łącznej wielkości.

Cena za metr kwadratowy mieszkania lub domu nie może przekroczyć określonych limitów. Liczy się ją standardowo, czyli przez podzielenie łącznej ceny przez liczbę wszystkich metrów kwadratowych (użytkowych, czy też nie). Górne granice cenowe za metr kwadratowy dla poszczególnych województw są zależne od tego, czy nieruchomość jest w dużym mieście czy w innych gminach województwa. Pod tekstem prezentujemy limity obowiązujące w II kwartale 2009 roku.

Oznacza to zatem, że są 3 limity powierzchniowe dla mieszkania: 75mkw, 50mkw, cenowy za metr kwadratowy. Pierwszy dotyczy maksymalnej powierzchni użytkowej , drugi – ilości dofinansowania, trzeci – ceny za metr mieszkania łącznie.

Można zatem kupić mieszkanie, po cenie za metr nie przekraczającej określonego limitu, o łącznej powierzchni 80mkw. Przy czym 5mkw. to taras, który nie liczy się jako powierzchnia użytkowa, więc ta wynosi w tym przypadku 75mkw. Dopłata dotyczy odsetek części kredytu, odpowiadającej 50mkw. mieszkania.

Podobnie jest z domem. Można kupić dom o łącznej powierzchni 200mkw., gdzie 60mkw. to strych o niskim stropie nieliczony jako powierzchnia użytkowa. Daje to 140mkw powierzchni użytkowej. W tym dopłata dotyczy odsetek za wartość kredytu odpowiednio za 70mkw.

Oto limity obowiązujące w II kwartale 2009:

Dolnośląskie
6 295,10 – m. Wrocław
4 335,80 – pozostałe

Kujawsko-pomorskie
6 391,00 – m. Bydgoszcz
6 391,00 – m. Toruń
4 908,40 – pozostałe

źródło: Metropolia Polish Business

Tagi: , , , , , , , ,

Skomentuj